Nainstalujte si:
       

Překlad logging


logging = zápis (dat); zapisování (měřených hodnot ap.); nahrávající; těžba dřeva; výstupní údaje; dřevorubectví; dobývání dřeva; těžba; údaje měřicí ústředny; protokolování; provádění záznamů do deníku; záznam (dat); sběr a evidence; zápis dat; sběr dat
data logging = záznam dat; zaznamenávání dat;
error logging = záznam o chybě; zaznamenávání chyb (v deníku);
wireline logging = sondování; geologický průzkum;

Překlad logging z webu:
And already he was logging his preliminary impressions.  Už si ukládal do paměti prvotní dojmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlogic   logical   logical one   login   lolly   lonely   long ago   long duration