Nainstalujte si:
       

Překlad locomotive


locomotive = pohyblivý; pohybový; lokomoční; pohyb; lokomoce; lokomotivní; samohybný; parostroj; pojízdný; hybný; stěhovavý; lokomotivový; lokomotiva; přenosný; kotel lokomotivy
air locomotive = lokomotiva na stlačený vzduch; tlakovzdušná lokomotiva; vzduchová lokomotiva;
converter locomotive = konvertorová lokomotiva; měničová lokomotiva;
fireless locomotive = parní lokomotiva bez topeniště; parní lokomotiva;
locus   lodge   lodging   logarithm   logger   logging   logic   logical