Nainstalujte si:
       

Překlad lockup


lockup = vězení; blokování; přibrzdění; uzavření; zavírací; mrtvý kapitál; uzavírací spojka měniče momentu
torque-converter lockup = blokovací spojka hydrodynamického měniče; uzavírací spojka hydrodynamického měniče;

Překlad lockup z webu:
I got the lockup garage two days ago.  Mám už uzavřenou garáž, tu jsem najal před dvěma dny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlockup clutch   locomotive   locus   lodge   lodging   logarithm   logger   logging