Nainstalujte si:
       

Překlad locking system


locking system = systém ochrany proti krádeži; ochrana proti krádeži; systém zamykání a blokování vozidla; systém zamykání a blokování (vozidla); bez zámku
single-key locking system = zamykání vozu jediným klíčem; ; ;
vehicle locking system = uzavírací systém vozidla; zamykání vozidla; centrally controlled locking system = systém centrálního zamykání;
lockup   lockup clutch   locomotive   locus   lodge   lodging   logarithm   logger