Nainstalujte si:
       

Překlad locked


locked = zamčený; uzamčený; uzamčel; uzamknutý; uzamklý; uzavřený; blokovaný; zablokovaný; synchronizovaný; přehrazený; spřažený; zachycený; hrazený; spojený; zahrazený; zaskočený; pojištěný; zamčel; zablokovaná poloha
keyboard locked = uzamknutá klávesnice; odemkněte klávesnici;

Překlad locked z webu:
Locked in a file cabinet.  Zamyká si je do registračky.
He locked it.  Zamkl je.
She was locked in.  Byla zamčená.
Two copies are locked away.  Dvě kopie jsou pod zámkem.
He got up and locked both doors.  Vstal a zamkl oboje dveře.
They keep it in a locked room.  Oni ho střeží v uzamčené místnosti.
Jack put his coat on and locked up his files.  Jack si oblékl sako a zamkl spisy.
I popped back into the kitchen and locked the door.  Vběhl jsem zpátky do kuchyně a zamkl dveře.
I turned the lights off around midnight and locked the doors.  Kolem půlnoci jsem zhasnul a zamkl.
Then he wrapped the remainder of the apple and locked it away.  Zabalil zbytek jablka a zase ho zamkl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlocker   locking   locking device   locking system   lockup   lockup clutch   locomotive   locus