Nainstalujte si:
       

Překlad lock nut


lock nut = pojistná matice; kontramatice; pramen vlasů
centre lock nut = matice centrálního uzávěru vozového kola; centrální matice uzávěru vozového kola;
lock washer   locked   locker   locking   locking device   locking system   lockup   lockup clutch