Nainstalujte si:
       

Překlad location


location = umístění; položení; poloha; nalezení; objevení; místo; pozemek; usedlost; zjištění; pronájem; paměťové místo; pronajmutí; exteriér; ustavení; vytyčení; lokace; postavení; rozmístění; stanoviště; stavění; stavební místo; umísťovací; dějiště; vrtný bod
bit location = paměťové místo; bit; umístění bitu; poloha bitu;
dam location = přehradní místo; umístění přehrady;
desired location = žádaná poloha; žádaná pozice;
home location = domácí adresa; výchozí místo; výchozí poloha; vyhovující umístění;

Překlad location z webu:
This location wasn't chosen by accident.  Tohle místo nezvolila náhodou.
Just the location of this planet.  Stačí odvysílat polohu téhle planety.
I know the location of every enemy group.  Znám polohu každé nepřátelské skupiny.
I need the exact location of that truck the instant you have it.  Potřebuji znát přesnou polohu vozu, jakmile ji zjistíte.
The tomb you seek is in another location entirely!  Hrobka, kterou hledáte, je úplně jinde!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlock angle   lock button   lock nut   lock washer   locked   locker   locking   locking device