Nainstalujte si:
       

Překlad located


located = lokalizovaný; umístěný; situovaný; lokátor
be located = nacházet se; být umístěný; odehrát se;

Překlad located z webu:
Located beyond the tank were highpressure air flasks.  Za nádrží byly vysokotlaké láhve se stlačeným vzduchem.
He located his entry.  Ford našel své heslo.
You have located the hotel?  Už jste našel ten hotel?
Ah, yes, but it is located in control, and it is broken.  Ach, ano, ale ten je v řídící centrále a je rozbitý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlocation   lock angle   lock button   lock nut   lock washer   locked   locker   locking