Nainstalujte si:
       

Překlad local


local = místní; lokální; lokál; kdokoliv z určitého místa; cokoli místního; místní organizace; lokálka; částečný; tamní; zdejší; obecní; domácí; dějiště; místní občan; lokalita; místní hospoda; lokální datová síť


Překlad local z webu:
Local weather looks good.  Místní počasí vypadá dobře.
The local help?  A co ověření na místě?
Not a local boy.  To není místní fešák.
And watch the local beer, son.  A pozor na místní pivo, synku.
This was it, the local action.  To bylo ono, místní podnikání.
It can't have been a local person.  Nikdo místní to nemůže být.
He was very clearly not a local man.  Na první pohled bylo zřejmé, že není místní.
If he's a player, he's not a local one.  Jestli v tom hraje, pak to není nikdo odsud.
She may have a little swelling, a little local redness.  Možná bude mít drobný otok a lokálně to zarudne.
It was quickly killed for the first time by local authorities.  Místními úřady byl striktně odmítnut.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlocal authorities   localization   located   location   lock angle   lock button   lock nut   lock washer