Nainstalujte si:
       

Překlad local authorities


local authorities = místní úřady; místní samospráva; místní představitelé; orgány místní správy; orgán místní správy
elected local authorities = volené místní úřady; volené místní orgány;

Překlad local authorities z webu:
He had been carefully cordial to the local authorities.  K místním pracovníkům se choval s pečlivou srdečností.
It was quickly killed for the first time by local authorities.  Místními úřady byl striktně odmítnut.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlocalization   located   location   lock angle   lock button   lock nut   lock washer   locked