Nainstalujte si:
       

Překlad loaded


loaded = naložený (automobil); namazaný (opilý); zavedený; skrývající v sobě nebezpečí; skrývající nebezpečí; nebezpečný; zfetovaný; prachatý; nacpaný; přeplněný; narvaný; uložený; zatížený (automobil); zanesený; opilý; ředěný (alkohol); předpojatý; zámožný


Překlad loaded z webu:
They loaded on the plates.  Nasunuli kotouče na tyč.
It was loaded with .  Zkontroloval si pistoli.
Those rifles are loaded now, aren't they?  Ty pušky teď mají nabité, viďte?
Breckenridge handed over a loaded clip.  Breckenridge mu podal nabitý zásobník.
Towards dusk he halted and loaded his crossbow.  Za soumraku se zastavil a natáhl kuši.
Tom had a derringer with one loaded chamber;  Tom měl derringer s jedním nábojem v komoře;
First there was a box of lightly loaded wadcutters.  První byla krabička lehkých nábojů.
I was very glad that mine was the only loaded weapon.  Byl jsem velice rád, že jedinou nabitou zbraň mám já.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorloaded vehicle   loader   loading   local   local authorities   localization   located   location