Nainstalujte si:
       

Překlad load shift


load shift = přemístění zatížení; přesuv zatížení; zatěžovací zkouška
dynamic axle load shift = dynamické přesunutí zatížení nápravy;
loaded   loaded vehicle   loader   loading   local   local authorities   localization   located