Nainstalujte si:
       

Překlad load rating


load rating = nosnost vozidla; nosnost pneumatiky; jmenovitá zatížitelnost; pás pro zajištění nákladu
maximum load rating = nejvyšší zatížení; dovolené zatížení; přípustné zatížení;
load shift   loaded   loaded vehicle   loader   loading   local   local authorities   localization