Nainstalujte si:
       

Překlad lizard


lizard = ještěrka; ještěr; nazelenalý kanárek; ještěrčí kůže
monitor lizard = varan nilský; varan komodský;

Překlad lizard z webu:
Black lizard shoes.  Ohon měl dokonale uhlazený.
She blinked as a lizard blinks and didn't touch it.  Zatím se ho ještě nedotkla.
Behind him he heard the lizard snarling.  Za sebou slyšel vrčení ještěrů.
Zona snapped her fingers and a lizard scurried from beneath a rock.  Zona luskla prsty a za jedním kamenem se objevila malá ještěrka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorload capacity   load floor   load rating   load shift   loaded   loaded vehicle   loader   loading