Nainstalujte si:
       

Překlad living


living = žití; žijící; životní; bydlení; obytný; živobytí; živý; silný; pevný; prebenda (círk.); živoucí; obývací; způsob života; existence; obživa; život; statek; bydlící; dožívající se; obývací pokoj; oživující; majetek; obytná plocha
earn living = shánět si obživu; živit se; uživit se;
high living = život na vysoké noze; život v nadbytku; earn one's living = živit se;
scrape a living = shánět pracně živobytí;
standard of living = životní úroveň (měřítko živobytí);

Překlad living z webu:
Living cells were different.  V živých organismech je to však jiné.
Like living outside time?  Jako žít mimo čas?
People were living in the attic.  V podkroví žili lidé.
He had been living a lie;  Jeho život se stal lží;
The man is a living lie.  Ten chlap jenom lže.
They hadn't found a single living keekee .  Nenašly jedinou živoucí keekee.
For what was the point of living now?  Neboť - jaký teď má smysl žít?
Gee, you've got a lot of people living with you.  Páni, s tebou teda žije spousta lidí.
There must be a couple of hundred people living there.  Muselo v tom být nějakých dvě stě lidí.
She put down her bags and went into the living room.  Odložila sáčky a šla do obývacího pokoje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlizard   load capacity   load floor   load rating   load shift   loaded   loaded vehicle   loader