Nainstalujte si:
       

Překlad lives


lives = žije; bydlí; živí se; dobytek
during their joint lives = pokud jsou všichni naživu;

Překlad lives z webu:
Lives are worth that.  Ty životy za to stojí.
He lives there?  Bydlí tam?
My son lives and is… human.  Můj syn žije a je...
Well, no one lives there.  No tak tam nikdo nebydlel.
They had put their lives in your hands.  Vložili své životy do tvých rukou.
You're the only person who lives around here.  Jsi jediná osoba, která se tady poblíž vyskytuje.
His benediction was, 'Let's pray he lives in interesting times.  Požehnání znělo:
Just make sure you factor in the lives you saved.  Jenom nezapomeň na to, kolik životů jsi zachránil.
So what the hell are we risking our lives for?  Tak kvůli čemu tu teda ksakru riskujeme životy?
I will not let it come across our three lives and mar them.  Nepřipustím, aby zasáhl do životů nás tří a aby je rozvrátil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliving   lizard   load capacity   load floor   load rating   load shift   loaded   loaded vehicle