Nainstalujte si:
       

Překlad liver


liver = játra; játrový; obyvatel; houstnout; jaterní; motolice jaterní
good liver = požitkář; labužník; bonviván;

Překlad liver z webu:
The liver is important.  Játra jsou důležitá.
The deer's liver is missing.  Játra chyběla u srnce.
I have a liver condition.  Mám nemocná játra.
We'd slice out his liver and feed it to the rats.  Vyrvali bychom mu játra z těla a dali je sežrat krysám.
The whole thing revolves around her liver function.  Celá záležitost se točí kolem funkce jater.
Yossarian told the doctors that the pain in his liver had gone away.  Yossarian sdělil lékařům, že ho játra přestala bolet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlives   living   lizard   load capacity   load floor   load rating   load shift   loaded