Nainstalujte si:
       

Překlad little


little = málo (2. p.); malý; trochu
too little = příliš málo (2. p.); málo; count for little = nestát za mnoho;
ever so little = sebeméně;
little by little = poznenáhlu;

Překlad little z webu:
Little time.  Chvilku času.
The little one.  Ta malá.
Just a little crow.  Jen trochu.
For just a little while.  A nakrátko.
She gave me a little smile.  Usmála se na mě.
It made him feel a little better.  Trochu se mu ulevilo.
I will see you in a little while.  Za chvíli se uvidíme.
What are you going to tell the little ones?  Co řeknete mrňousům?
Let's get out of this wood, said the little hairy man.  Poďme vodsuď pryč.
How are we supposed to do that to a little baby?  Jak máme zvládnout to malé děcko?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlittle ones   liver   lives   living   lizard   load capacity   load floor   load rating