Nainstalujte si:
       

Překlad little ones


little ones = malí; drobotina; synáček
his little ones = jeho děti; jeho mláďata;

Překlad little ones z webu:
The little ones are maybe six weeks old.  Těm malým může být tak šest týdnů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliver   lives   living   lizard   load capacity   load floor   load rating   load shift