Nainstalujte si:
       

Překlad litigation


litigation = spor; vedení sporu; soud; soudní spor; pře; soudní pře; právní pře; rozepře; advokát
general litigation = soudní spor v běžné věci; spor v běžné věci;
tort litigation = soudní spor občanskoprávní; občanskoprávní soudní spor; right to litigation = právo na vedení sporu;

Překlad litigation z webu:
Litigation could be avoided.  Touhle metodou se dá vyhnout žalobě.
Other litigation followed.  Další žaloby následovaly.
This civil litigation could turn on the contents of the file.  Obsah spisu může vést k občanskému sporu.
Yes, the principal litigation firms.  Ano, hlavní právnické firmy.
Federal charges are all dismissed, the litigation is settled.  Federální žaloby jsou staženy, civilní spory urovnány.
I imagine none of it's admissible in litigation anyway, is it?  Stejně takový důkaz není u soudu přípustný, že ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlittle   little ones   liver   lives   living   lizard   load capacity   load floor