Nainstalujte si:
       

Překlad literature


literature = literatura; písemnictví (souhrn literatury); literární; tištěné materiály; slovesnost; tiskoviny; rešerše
advertising literature = literatura o propagaci; reklamní publikace;
imaginative literature = krásná literatura; beletrie;
modern literature = moderní literatura; nová literatura;
sales literature = prodejní literatura; propagační tiskoviny;

Překlad literature z webu:
No literature, no art, no science, no commerce;  Ale nemohu vám opatřit překlad, nikoli ihned.
In the literature:  V literatuře.
But we won't discuss literature.  Ale o literatuře se bavit nebudeme.
She's the librarian at our local citadel of literature.  Je knihovnicí v naší místní svatyni literatury.
It was in our music, our devotionals, and our literature.  Obsahovaly je naše písně, naše pobožnosti i naše literatura.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlithographic   lithography   litigation   little   little ones   liver   lives   living