Nainstalujte si:
       

Překlad literal


literal = doslovný (též přen.); písmenový; tiskový; skutečný; nepřikrášlený; přesný; písmenkový; prostý; literárně založený; tisková chyba; literál; slovný; písemný; písmenný; chyba tisku; literálový; přesný výklad


Překlad literal z webu:
No, that's the literal translation.  Ne, to je doslovný překlad.
Sauniere had left a literal reference to the devil.  Sauniere po sobě zanechal doslovný odkaz na ďábla.
I'd supposed there might be some literal truth to what she was saying.  Docela jsem uvěřil, že to myslí tak, jak to říká.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliterature   lithographic   lithography   litigation   little   little ones   liver   lives