Nainstalujte si:
       

Překlad listing


listing = seznam (vypsaný, vytištěný); vyjmenovávající; soupis; přehled; výpis programu; sepisování; listování; kraj; obruba; lem; výčet; záznam; sestavení seznamu; registrace; jmenující; zaznamenání; výpis; kótování; lemování; naklánění; vypočítávání; hrůbkování
program listing = výpis programu; protokol o překladu; normal card listing = listování;

Překlad listing z webu:
The topmost listing read:  Na prvním řádku bylo napsáno:
He wasn't staggering, exactly, but he was listing to port.  Nevrávoral, ale abych byl přesný, neměl k tomu daleko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliteral   literature   lithographic   lithography   litigation   little   little ones   liver