Nainstalujte si:
       

Překlad listen


listen = poslouchat (4. p.); naslouchat (3. p.); uposlechnout; dát pozor; sledovat; poslech; dávat pozor; být pravda; naslouchání; přijímat; odposlouchávat; štymovat; poslouchat jestli
now, listen = teď poslouchejte; a teď poslouchej; teď poslouchej;

Překlad listen z webu:
Listen to me.  Je to možný?
So listen up.  Tak poslouchej.
What people listen to.  Co lidé poslouchají.
Hah, will you listen to him?  No slyšíte ho!
Would you like to listen to it?  Mám nápad, jak.
You don't just have to listen to stories.  Vždyť nemusíš ty pověsti jen poslouchat.
Stop playing the idiot, diGriz, and listen to me.  Nedělej ze sebe idiota, diGrizi, a poslouchej mě.
Are we to turn about and all listen to her?  Máme se všichni obrátit a poslouchat ji?
I come out here now and then to listen to the music.  Tu a tam si sem vyjdu poslechnout si muziku.
But when you can't see you do learn to listen more.  Ale když nevidíš, tak se opravdu naučíš slyšet víc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlisten to   listen to me   listing   literal   literature   lithographic   lithography   litigation