Nainstalujte si:
       

Překlad listen to


listen to = poslouchat (4. p.); naslouchat (3. p.); věnovat pozornost (3. p.); slyšet; vyslechnout; poslechnout; poslouchat mě


Překlad listen to z webu:
Listen to me.  Je to možný?
He'll listen to you.  Poslechne vás.
You wanna listen to it?  Chceš to poslouchat?
Hah, will you listen to him?  No slyšíte ho!
Would you like to listen to it?  Mám nápad, jak.
You don't just have to listen to stories.  Vždyť nemusíš ty pověsti jen poslouchat.
Stop playing the idiot, diGriz, and listen to me.  Nedělej ze sebe idiota, diGrizi, a poslouchej mě.
Are we to turn about and all listen to her?  Máme se všichni obrátit a poslouchat ji?
I come out here now and then to listen to the music.  Tu a tam si sem vyjdu poslechnout si muziku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlisten to me   listing   literal   literature   lithographic   lithography   litigation   little