Nainstalujte si:
       

Překlad liquid


liquid = kapalina; kapalný; tekutý; tekutina; vodnatý; jasný (přen.); průzračný; zvučný (přen.); kolísavý (přen.); likvida (fonet.); látka kapalná; kapalinový; roztavený; likvidní (pohledávka); slzící; uslzený; harmonický; nestálý; nepevný; melodický; plynulý
alkaline liquid = alkalická kapalina; zásaditá kapalina;
assets liquid = platební prostředek; likvidní aktivum;
become liquid = kapalnět; zkapalnět;
bronzing liquid = bronzová tinktura; pojidlo pro kovové pigmenty; hořlavina; ideální kapalina;

Překlad liquid z webu:
Liquid what?  S jakou tekutinou?
Ah, liquid nitrogen...  Aha, tekutý dusík...
It's a liquid glucose base.  To je tekutá glukózová báze.
Did you go liquid yourself?  Už jsi vybral svoje prachy?
Hagen drank the fiery liquid gratefully.  Hagen se vděčně napil pálivé tekutiny.
She tipped the cryptex, and the liquid inside gurgled.  Zaťukala na kryptex a zevnitř se ozvalo zabublání.
Which was more dangerous, his memories or this liquid amnesia?  Co bylo nebezpečnější, jeho vzpomínky, nebo tato tekutá amnézie?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliquor   listen   listen to   listen to me   listing   literal   literature   lithographic