Nainstalujte si:
       

Překlad linked


linked = spojený; spojen; provázaný; spojil; řetízkovaný; skloubený; připojen; spojový; zřetězený seznam
closely linked = úzce spojený; úzce propojený;

Překlad linked z webu:
They are linked to the warriors who hold them.  Jsou spojené s válečníky, kteří je nosí.
Each gurney hauled a linked articulated caisson.  Každý parovůz táhl připřažený muniční vůz.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlintel   liquid   liquor   listen   listen to   listen to me   listing   literal