Nainstalujte si:
       

Překlad linkage


linkage = zapojení; spojení (problémů při jednání, polit.); vazba; pákoví; spojovací článek; kinematický řetěz; součin magnetického toku a počtu závitů; spojka; táhla; tyče; tyčové ústrojí; spojování; souvislost; spojení; spojení lany; chemická vazba; propojení
actuating linkage = ovládací pákoví; ovládací táhla;
branch linkage = spojení skokem; spojovací větvení;
choke linkage = táhlo sytiče; táhla a páky sytiče;
control linkage = řadicí soutyčí; regulační páky a tyče; ovládací páky a tyče; táhla řazení;

Překlad linkage z webu:
She began recognizing familiar structures, atomic linkages:  Ten povzdech uvnitř ní byl mentální, bezhlasý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlinked   lintel   liquid   liquor   listen   listen to   listen to me   listing