Nainstalujte si:
       

Překlad linguistics


linguistics = lingvistika (jazykověda); jazykověda; jazykozpyt; jazýček
comparative linguistics = srovnávací jazykověda; srovnávací lingvistika;
computational linguistics = počítačová lingvistika; matematická a strojová lingvistika; algoritmická lingvistika; strojová algebraická lingvistika; lingvistika zpracování dat;

Překlad linguistics z webu:
Linguistics, too.  Také lingvistika.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlining   linkage   linked   lintel   liquid   liquor   listen   listen to