Nainstalujte si:
       

Překlad lines


lines = zásadní linie; směrnice; železniční kolej; text role; kolejnice; potrubí; linie; řádků za minutu
coincident lines = kryjící se rysky; shodující se rysky;
drawing lines = rýha od výtlačnice; rýhy z výtlačnice;
flow lines = kluzné čáry; Ludersovy čáry;
front lines = frontová linie; frontová čára;
loop lines = smyčkové vedení; okružní vedení;

Překlad lines z webu:
Lines of purple laced the sky.  Purpurové čáry šlehaly oblohu.
The lines betrayed her.  Ty rysy ji prozrazovaly.
Are my lines tapped?  Mám napíchnuté telefony?
We keep our lines clean.  Udržujeme svoje linky čisté.
How far are their lines from here?  Jak daleko odsud jsou jejich linie?
He drew a few more lines on the wall.  Nakreslil na zeď několik dalších čar.
His stern face was relaxed into lines of fatigue.  Přísná tvář se mu uvolnila do unavených vrásek.
All issues were on the table, all lines drawn.  Všechny karty byly na stole, za všechny drátky už někdo zatáhl.
He did not hurry and he kept his lines straight up and down.  Nepospíchal a udržoval šňůry rovně ve svislé poloze.
I was going to call them, but the phone lines were taken.  Chtěl jsem je obvolat, ale telefonní linky byly obsazené.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlinguistics   lining   linkage   linked   lintel   liquid   liquor   listen