Nainstalujte si:
       

Překlad lined


lined = lemoval; lemován; lemovaný; s výztuží; vypažený; obložený; s podšívkou; vyztužený; vrásčitý; zbrázděný; vypodšívkovaný; linkovaný; podšitý; nalinkovaný; délkový
glass lined = vyložený sklem; vykládaný sklem;

Překlad lined z webu:
Books lined three walls.  Pracovna byla na konci chodby.
Rigid customers lined the counter.  Kolem pultu stáli nehybní zákazníci.
The streets were lined with cars.  Ulice lemovaly řady aut.
The whole tower was lined with books.  Celá věž byla zevnitř obložena knihami.
They looked at the bar lined with construction workers.  Podívali se k baru, obloženého stavebními dělníky.
Have you got those newspaper guys lined up?  Víš už, na který novináře se obrátíš?
Her mouth was sullen and sad, her lined lips compressed.  Zatrpklá, smutná ústa, tenké rty pevně sevřené.
He pointed to where the men had been lined up before.  Ukázal směrem, kde byli předtím seřazeni.
He waved his hand toward the silent shapes that lined the hall.  Kněz ukázal rukou k řadám sarkofágů, které lemovaly stěny místnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliner   lines   linguistics   lining   linkage   linked   lintel   liquid