Nainstalujte si:
       

Překlad limitations


limitations = omezení; hranice; omezení pravomocí státu
constitutional limitations = ústavní omezení; omezení na základě ústavního práva;

Překlad limitations z webu:
And no statute of limitations on when they come up.  A když se vynoří, nemají hranic.
But even so, there is no statute of limitations on some stories.  Ale ani tak se některé příběhy neztrácejí.
He was a man who had not learned the limitations of his power.  Předpokládal tedy, že si tak může počínat, kdykoliv si zamane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimited   limiting   limiting device   limpet   line with   lined   liner   lines