Nainstalujte si:
       

Překlad limitation


limitation = omezení; limitace; ohraničení; stanovení hranic; vymezení; delimitace; omezování; nedostatek; vada; promlčení; omezenost; pracovní rozsah; stanovená lhůta; hranice; rozhraničování; zrestringování; rozhraničení; hranice možnosti; promlčení nároku
period of limitation = promlčecí lhůta;

Překlad limitation z webu:
We know our limitations.  Známe svá omezení.
And no statute of limitations on when they come up.  A když se vynoří, nemají hranic.
A wise man knows his limitations.  Moudrý člověk zná své možnosti.
But even so, there is no statute of limitations on some stories.  Ale ani tak se některé příběhy neztrácejí.
He was a man who had not learned the limitations of his power.  Předpokládal tedy, že si tak může počínat, kdykoliv si zamane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimitations   limited   limiting   limiting device   limpet   line with   lined   liner