Nainstalujte si:
       

Překlad limit


limit = limit; mez; omezit (4. p.); hranice (omezení); vymezit; limitovat (též mat.); limita (mat.); nejvyšší počet (omezení); nejnižší počet (omezení); ohraničit; krajní hranice; krajní mez; ohradit; vázat; kraj; připoutat; omezení; obvod; omezovat; vymezovat
absorption limit = mez absorpce; absorpční mez;
adhesion limit = meze přilnavosti; meze adheze;
area limit = vymezení oblasti; hranice oblasti;
card limit = limitní list; limitní karta;
clearance limit = mez povolení; průjezdný limit; mezní proud;

Překlad limit z webu:
Bag limit was three — stupid.  Limit byl tři - pěkná blbost.
At the limit of each, the backs of his hands pressed together.  V nejzazší mezi se k sobě tiskly hřbety rukou.
The sky's the limit on this one.  Tady je honorář omezen jen nebesy.
Obviously he's at the limit of his strength.  Je zřejmě u konce svých sil.
But, surely, there was a limit to one person's luck?  Ale osobní štěstí mělo určitě nějaké hranice.
You must be about at the limit of your internal fuel.  Musíš taky být skoro na dně s palivem v nádrži.
He was oblivious to both the speed limit and his speedometer.  Nedával pozor ani na omezení rychlosti, ani na tachometr.
I was going thirtyfive — that's the speed limit there by the store.  Jel jsem padesátkou u obchodu je omezená rychlost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimitation   limitations   limited   limiting   limiting device   limpet   line with   lined