Nainstalujte si:
       

Překlad limbs


limbs = končetiny; údy; okončetiny; limbus
position of the limbs = nepravidelný postoj;

Překlad limbs z webu:
His limbs felt cold and disconnected.  Měl pocit, že má studené a rozpojené údy.
His great limbs quivered with the intensity of his emotions.  Mohutné tělo se zachvívalo vášní.
Rodrigues rubbed his limbs to ease the pain.  Rodrigues si třel údy, aby zmírnit bolest.
He had gone out on enough limbs for one day.  Dnes si přece už opotřeboval ruku ažaž.
The thing fell on its back, but the bronze limbs soon righted it.  Stroj se převrátil, ale bronzové údy to brzy napravily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimit   limitation   limitations   limited   limiting   limiting device   limpet   line with