Nainstalujte si:
       

Překlad limbo


limbo = předpeklí; pustota; opuštěnost; vězení; zanedbanost; místo zapomnění; prázdnota; komora na staré věci; zapomenutí; limbus; hadí žena
in limbo = v limbu; v pustotě;

Překlad limbo z webu:
LardYao had fallen deeper into a dubious moral limbo.  LardYao upadalo čím dál hlouběji do podivného mravního zapomnění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimbs   limit   limitation   limitations   limited   limiting   limiting device   limpet