Nainstalujte si:
       

Překlad liking


liking = záliba; zalíbení; sympatie; sklon; chuť; vkus; náklonnost; docenění; láska; záliba v
be to sb.'s liking = jít pod nos (někomu);

Překlad liking z webu:
Crosse smiled, liking the sound of that.  Crosse se usmál tomu, co řekl.
We are not liking accident, ever.  My nemáme rádi náhody, vůbec.
Dunross looked at him, liking him.  Dunross se na něj podíval s úsměvem.
Not many know of my liking for that place.  Není moc lidí, kteří vědí, že mám rád ten podnik.
You could see yourself, drowning and liking it.  Mohli jste se v nich vidět, topili jste se a líbilo se vám to.
Toranaga smiled and watched her go for a moment, liking her greatly.  Toranaga se usmál a chvilku ji s velkým zalíbením pozoroval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliking for   limbo   limbs   limit   limitation   limitations   limited   limiting