Nainstalujte si:
       

Překlad liking for


liking for = záliba v; záliba pro; zalíbení v; zalíbení pro; obliba; záliba v (6. p.)
have a liking for = sympatizovat s; have a special liking for = inklinovat k;

Překlad liking for z webu:
Not many know of my liking for that place.  Není moc lidí, kteří vědí, že mám rád ten podnik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlimbo   limbs   limit   limitation   limitations   limited   limiting   limiting device