Nainstalujte si:
       

Překlad likeness


likeness = podobnost; obraz; podoba (zast.); podobizna; portrét; stejnost; souhlasnost; tvar; vypodobnění; podobenka; lidé jako vy
family likeness = rodinná podoba; podoba od rodiny;

Překlad likeness z webu:
All this to achieve the likeness of what?  A to jen proto, aby vystihl podobu… čeho?
Apart from one minor detail, the likeness was excellent;  Až na jeden detail to byla celkem zdařilá kreace;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliking   liking for   limbo   limbs   limit   limitation   limitations   limited