Nainstalujte si:
       

Překlad likely


likely = pravděpodobný; asi; slibný; nadějný; vhodný; přicházející v úvahu; možný; předurčený; náchylný; pravděpodobně; pravděpodobně že
more likely = pravděpodobněji; spíše;
most likely = nejspíše; nejpravděpodobnější; nejspíš; s největší pravděpodobností; it is likely = je pravděpodobné;

Překlad likely z webu:
Likely this had all been a grave mistake.  Všechno to asi byla chyba.
Some likely not.  Pravděpodobně ne.
Well, that's likely enough.  Nejspíš to tak bude.
What are they likely to do?  Co budou dělat?
A random event, most likely a meteor.  Náhodná událost, nejspíše meteorit.
It occurred to him that likely they were the very same.  Napadlo ho, že je to asi ten samý.
Then he hit upon a more likely approach.  Pak přišel na mnohem jednodušší způsob.
But what it elevated he was never likely to know;  Ale co vozil, to se pravděpodobně nikdy nedozví;
Mallory did not wait, for he thought it likely a gull.  Mallory na ni nečekal, považoval to celkem za hloupý trik.
Protesting all the unaccustomed noise in the sky, as likely as not.  Nejspíš protestovala proti nezvyklému hluku na nebi, co jiného.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlikeness   liking   liking for   limbo   limbs   limit   limitation   limitations