Nainstalujte si:
       

Překlad likelihood


likelihood = pravděpodobnost; možnost; věrohodnost; pravděpodobný
in all likelihood = s velkou pravděpodobností;

Překlad likelihood z webu:
Less likelihood of being seen.  Menší pravděpodobnost, že by je někdo viděl.
There was no likelihood of tsi'mri here, and he did not need it.  Nebylo pravděpodobné, že se tu objeví tsi'mri, a tak ho nepotřeboval.
Small comfort if they had, and a smaller likelihood still.  Malá útěcha, pokud ano, ale ještě menší pravděpodobnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlikely   likeness   liking   liking for   limbo   limbs   limit   limitation