Nainstalujte si:
       

Překlad like this


like this = takto; jako tento; jako toto; takhle; takový; rád
not like this = ne takového; ne, takhle ne;
something like this = něco jako toto; něco takového (něco jako toto);

Překlad like this z webu:
Like this one.  Jako třeba tenhle.
You'll like this place.  Tady se ti bude líbit.
He didn't like this place.  Nelíbilo se mu tam.
From a land like this came we.  Přišli jsme ze země, jako je tato.
Let us leave it like this then.  Nechme je, ať si to mysli.
He had never seen him like this before.  Takto ho ještě nikdy neviděl.
Have you ever had an alarm like this before?  Měli už jste tu někdy podobný poplach?
What we both need at a time like this is a beer.  Co oba potřebujeme v době, jako je tato, je pivo.
You think this is the first time something like this has happened?  Myslíš si, že tohle je poprvé, co se stalo něco podobného?
That's a year's run for a pissant little burg like this one.  Tohle je roční dávka pro takovouhle díru, jako je naše město.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlikelihood   likely   likeness   liking   liking for   limbo   limbs   limit