Nainstalujte si:
       

Překlad like that


like that = jako toto; takto; stejný, jako má
just like that = právě takto; nejinak; nějak tak; jako toto;
something like that = něco takového; něco podobného;

Překlad like that z webu:
Like that idea, boys?  Zamlouvá se vám to, hoši?
I like that hat!  Máte pěkný klobouk!
I don't like that at all.  To se mi nelíbí.
Well, he feels like that all the time.  No a tak on se cejtí pořád.
He felt a little like that now.  Měl trochu podobný pocit.
Her fur was not soft, like that of a cat.  Srst neměla měkkou jako kočka.
Where had he seen a face like that before?  Kde už podobnou tvář viděl?
At least, it seemed to be something like that ....  Nebo alespoň tak nějak to vypadalo...
The texture of the grey skin was scaly, like that of a serpent.  Kůže byla šupinatá jako hadí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlike this   likelihood   likely   likeness   liking   liking for   limbo   limbs