Nainstalujte si:
       

Překlad lights


lights = plíčky; neonový nápis; světelná příčka; osvícení; osvětlení; zapnutá světla
fairy lights = barevné osvětlení; dekorativní osvětlení;
flashing lights = záblesky; blesková světla;
head lights = prsa; přední světla;
tally lights = signalizace světelná; signalizační světla (ve studiu);
taxiway lights = pojezdová světla;

Překlad lights z webu:
Lights to be on!  Světla budou rozsvícena!
The lights again!  Zase to světlo!
With the lights on.  Světla nezhasla.
And after the lights were out.  A chvíli poté, co zhasly.
Did you cut the lights down?  To tys uříz ten svícen?
Any way to turn the lights off?  Jak jste unikli?
The music was soft and the lights low.  Hudba byla tichá a světla tlumená.
I told her it was time for lights out.  Pověděl jsem jí, že je čas zhasnout.
But that was not the last of the lights in the forest.  Ale to ještě nebyl konec světel v hvozdu.
There was a rumble in the sky and bright lights lanced down.  Na obloze něco zadunělo a ukázalo se ostré světlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlike that   like this   likelihood   likely   likeness   liking   liking for   limbo