Nainstalujte si:
       

Překlad lightning


lightning = blesk; blýskat se; bleskový; blýskání; bleskurychlý; přepětí; bleskojistka
sheet lightning = blýskavice; plošný blesk; blýskání na časy; flash of lightning = záblesk;
stroke of lightning = úder blesku;

Překlad lightning z webu:
Lightning flashed.  Zablesklo se.
The lightning came again, horribly livid.  Znovu sjel k zemi blesk, strašlivě rozlícený.
The last lightning flash had revealed nothing.  Poslední blesk jim neukázal vůbec nic.
She's dead, the lightning said.  Je mrtvá, řekl záblesk.
He prayed for the lightning to hold off now.  Modlil se, aby teď blesky ustaly.
What would a flash of lightning want to read?  Co by si tak mohl chtít blesk přečíst?
He waited impatiently for the next lightning flash.  Netrpě­livě vyčkával na příští zášleh blesku.
At least there was no thunder and lightning with the second downpour.  Aspoň že při tom druhém lijáku nehřmělo a neblýskalo se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlights   like that   like this   likelihood   likely   likeness   liking   liking for