Nainstalujte si:
       

Překlad lighting


lighting = osvětlení; osvětlování; světlo; zapálení; světelný; lehký; slézající; bleskový; svícení; osvícení; světelná energie; prosvětlení; rozsvícení; zapalovací; osvětlovací; majáček
airport lighting = osvětlení letiště; letištní osvětlení;
back lighting = zadní osvětlení; prosvětlení;
car lighting = osvětlení automobilu; osvětlení vozidla;
dash lighting = osvětlení palubní desky; osvětlení přístrojové desky; difuzní osvětlení;

Překlad lighting z webu:
That's lighting a candle?!?  Tohle je zapálení svíčky?!?
The overhead lighting was soft and indirect.  Osvětlení nad hlavou bylo měkké a nepřímé.
And all that about lighting fires with magic.  A ta řeč o zapalování ohně pomocí kouzel.
Gentlemen, as you can see, the lighting wasn't all that great.  Pánové, jak vidíte, světlo nebylo valné.
He has been in the habit of lighting his pipe at lamps and gasjets.  Má ve zvyku zapalovat si dýmku od lamp a plynových hořáků.
He held it up in front of a lighting panel.  Držel ho nahoře před osvětlovacím panelem.
At the far end of the runway, people were lighting cigarettes.  Na vzdáleném konci rozjezdové dráhy si lidé zapalovali cigarety.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlighting column   lightly   lightning   lights   like that   like this   likelihood   likely