Nainstalujte si:
       

Překlad lighting column


lighting column = majáček; světelný stožár; světelné zařízení
road lighting column = sloup osvětlení komunikace; sloup silničního osvětlení;
lightly   lightning   lights   like that   like this   likelihood   likely   likeness