Nainstalujte si:
       

Překlad lighter


lighter = lehčí; zapalovač; světlejší; rozsvěcovač; nákladní lodice (doprava z velké lodě); pramice; námořní nákladní člun; nákladní člun; odlehčovací člun; lehčí než
cigarette lighter = zapalovač; zapalovač cigaret;
fuse lighter = zažehovač zápalnic; rozněcovač;

Překlad lighter z webu:
The lighter flamed as the intercom crackled on:  Zapalovač chytil v okamžiku, kdy se z intercomu ozvalo:
It was lighter now, soon it would be dawn.  Brzy bude svítat.
I flicked the lighter off.  Zhasil jsem zapalovač.
The beer truck was lighter than he was used to;  Konečně vyrazil.
I felt her body growing lighter and lighter in my arms.  Cítil jsem, že její tělo je v mém sevření stále lehčí a lehčí.
The heavy equipment was sabotaged, the lighter equipment stolen.  Těžší stavební stroje byly poškozovány, lehčí byly rozkradeny.
I felt her body growing lighter and lighter in my arms.  Cítil jsem, že její tělo je v mém sevření stále lehčí a lehčí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlighting   lighting column   lightly   lightning   lights   like that   like this   likelihood