Nainstalujte si:
       

Překlad light


light = světlo; světlý; lehký; osvětlení (též objasnění); rozbřesk; světlík; zraky; snadný; bujný; lehce; zlehka; osvětlit; spočinout; osvětlit se; úsvit; objasnění; osvícení; oheň (zápalky); okénko; nepatrný; malý; nestálý; povrchní; rozpustilý; chlípný; norma
ambient light = osvětlení okolí; okolní světlo;
antidazzle light = ztlumené světlo; tlumené světlo;
artificial light = osvětlení umělé; umělé světlo; umělé osvětlení;
blinker light = přerušované světlo; světlo ukazatele směru jízdy; umělé světlo; ;

Překlad light z webu:
Light a fire.  Zapal oheň.
The light faded.  Světla pohasla.
I need light here.  Potřebuju světlo!
It will be light soon.  Brzy se rozední.
He was a good light tenor.  Měl příjemnej tenor.
No need of a warning light now.  Varovné světlo už nebylo potřebné.
But all is not peace and light yet.  Ale zatím jsme ještě nevyhráli.
Why do you think 1 turned the light out?  Proč myslíš, že jsem zhasl světlo?
She had her purse with her, and a light raincoat.  Měla s sebou kabelku a lehký pršiplášť.
They were heading in the direction from which the light came.  Mířili směrem, kde se objevilo světlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlight intensity   light on   light source   light switch   light up   light upon   lighter   lighting