Nainstalujte si:
       

Překlad light upon


light upon = nastoupit do; nastoupit na; lehký dodávkový vůz
shed light upon = vrhnout světlo na; vysvětlit (co);
throw light upon = vrhnout světlo na; vrhat světlo;
lighter   lighting   lighting column   lightly   lightning   lights   like that   like this